Игри

Информация за страница Мадан

Минно добивната промишленост е основен икономически отрасъл за град Мадан до 90-те години на 20-ти век. В резултат на структурната реформа от 1999 г. предприятието Горубсо – Мадан е обявено в ликвидация. Руско – турският консорциум Родопи Инвестмънт приватизира 80 % от него. През 2006 г. предприятието е закупено от друга компания – Интертръст Холдинг БГ АД, а през 2008 акциите на компанията са прехвърлени на Оловно – цинков комплекс АД. АД Минстрой – Родопи пък е предприятие, което е от изключителна важност за общината. Тя реализира редица дейности – строителна, монтажна, лизингова, промишлена, търговска и външно икономическа. Основно фирмата се занимава с изграждане на мощности за добив и преработка на минерални суровини, магистрални тръбопроводи, тунели, инженерна инфраструктура и подземни градски комуникации. Механичен завод АД пък функционира от 1982 г. – той развива дейност в областта на производството на детайли от цветни и черни метали, а от 2005 г. вече изготвя и проектиране, производство, доставяне и монтаж на пвц витрини, врати и прозорци. Шивашката промишленост също търпи развитие през последните години.

    Обществените институции в град Мадан са няколко на брой. Сред тях са СОУ Отец Паисий, Професионална гимназия Васил Димитров, която е бивш техникум по машинна промишленост, носещ същото име, Читалище Иван Вазов, градския дом на културата, градската библиотека и не на последно по важност място – Многопрофилна болница за активно лечение Проф.д-р Костантин Чилов. Единствените по рода си Кристална зала и Музей по рудодобив се намират на територията на града и с пълно основание са смятани за важни културни забележителности. Кристалната зала Родопски кристал е открита през 1984 г. и представлява колекция от кристални минерални образци, добити от рудниците на Дружеството от началото на създаването. В нея се съхраняват общо 581 на брой експонати. Музеят по рудодобив и минно дело е вторият музей в града. Сред редовните градски събития е Ден на Мадан и на миньора – той се отбелязва в последната неделя на месец август. От известните личности, родени в града, заслужава да се спомене Шефкет Чападжиев, той е най-богатият българин в САЩ и въобще зад граница, както и бъдещ космонавт. В спортно отношение градът е представен от два клуба със същото име – единият е футболен, а другият – по борба.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker